Τηλ.: 210 7295721 / 23
Επικοινωνία μέσω E-mail

banner

Ανόρθωση Μηρών

soma2

Η ανόρθωση μηρών επαναδιαμορφώνει το σχήμα των μηρών με την αφαίρεση χαλαρού δέρματος και σε μερικές περιπτώσεις λίπους, με αποτέλεσμα αρμονικότερες αναλογίες στην εμφάνιση του σώματος.