Τηλ.: 210 7295721 / 23
Επικοινωνία μέσω E-mail

banner

Γυναικομαστία - Διόρθωση μαστού ανδρών

 

stithos2

 

Γνωστή και ως γυναικομαστία, η επέμβαση αποσκοπεί στη μείωση του μεγέθους του στήθους που έχει μεγαλύτερη του φυσιολογικού ή υπερβολική ανάπτυξη.

Πρόκειται για συγγενή (εκ γενετής) δυσμορφία που αφορά σε διαφορετικό μέγεθος μαστών, σε διαφορετικό τύπο μαστώνή σε υποπλασία άλλοτε άλλου τμήματος τού μαστού που μπορεί να αφορά στον μαζικό αδένα, στη θηλή ή και στον φάκελλο τού δέρματος. Συχνά χρειάζονται συνδυαστικές επεμβάσεις για την επίτευξη τού επιθυμητού αποτελέσματος.

Ανάλογα με τον τύπο και την έκταση τού προβλήματος χρησιμοποιούνται αντίστοιχες τεχνικές που αποσκοπούν στην επίτευξη συμμετρίας.

Η μετεγχειρητική πορεία είναι ανάλογη με τις υπόλοιπες επεμβάσεις τού μαστού.