Τηλ.: 210 7295721 / 23
Επικοινωνία μέσω E-mail

banner

Αυξητική μαστών

stithos2

Είναι η χειρουργική επέμβαση που βελτιώνει το μέγεθος και την εμφάνιση του στήθους. Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση προθεμάτων σιλικόνης τα οποία τοποθετούνται κάτω από το θωρακικό μυ μέσω πολύ μικρών τομών που γίνονται είτε υπομάστια είτε στη μασχάλη είτε στη θηλέα άλω.

Τα προθέματα που χρησιμοποιεί ο γιατρός είναι εγκεκριμένα από το FDA και φέρουν το σήμα CE (CE mark). Η τελική επιλογή των προθεμάτων γίνεται σε προσωπικό επίπεδο βάση των επιθυμιών αλλά και των ανατομικών ιδιαιτεροτήτων της γυναίκας.

Περισταστικά:

 Πρίν  Μετά
afxitiki stithous prin1  afxitiki stithous meta1 
afxitiki stithous prin2 afxitiki stithous meta2
afxitiki stithous poland syndromo prin3 afxitiki stithous poland syndromo meta3
afxitiki stithous prin profil1 afxitiki stithous profil meta1
afxitiki stithous prin profil2 afxitiki stithous meta profil2