Τηλ.: 210 7295721 / 23
Επικοινωνία μέσω E-mail

banner

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

stithos2

Είναι η επέμβαση που επανορθώνει τον μαστό μετά τη μαστεκτομή. Υπάρχει η δυνατότητα η αποκατάσταση να γίνει είτε άμεσα μετά τη μαστεκτομή είτε σε δεύτερο στάδιο. Η μέθοδος που επιλέγεται από τον γιατρό είναι εκείνη της χρήσης διατατήρων ιστών (tissue expanders) οι οποίοι στη συνέχεια αντικαθίστανται από μόνιμα προθέματα.

Στην περίπτωση που ο διατατήρας ιστών τοποθετείται άμεσα μετά τη μαστεκτομή και εφόσον ολοκληρωθεί η χημειοθεραπεία και ακτινοβολία που πιθανόν να ακολουθήσουν, αναμένουμε 6-12 μήνες προκειμένου να προχωρήσουμε στη διάταση του διατατήρα ιστών. Η διάταση του διατατήρα γίνεται σταδιακά και μέχρι να αποκτήσει το στήθος τον επιθυμητό τελικό όγκο. Μετά την τοποθέτηση του μόνιμου προθέματος συνήθως γίνεται διορθωτική επέμβαση στον ετερόπλευρο μαστό προκειμένου να επιτευχθεί ένα αρμονικό αισθητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που ο διατατήρας ιστών τοποθετηθεί σε δεύτερο χρονικά στάδιο ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

 

 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΡΙΝ                                                                                   ΜΕΤΑ

Slide11