Τηλ.: 210 7295721 / 23
Επικοινωνία μέσω E-mail

banner

Πλαστική Ζυγωματικών

facelift2

Αφορά στην αύξηση των ζυγωματικών του προσώπου. Επιτυγχάνεται είτε χειρουργικά με την τοποθέτηση ενθεμάτων είτε συντηρητικά με τη χρήση ενέσιμων υλικών.