Τηλ.: 210 7295721 / 23
Επικοινωνία μέσω E-mail

banner

Ανόρθωση Γλουτών

 

soma2

 

Είναι η επέμβαση αυτή ο πλαστικός που αποσκοπεί στην ανόρθωση της περιοχής των γλουτών. Η πτώση γλουτών μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη απώλεια βάρους ή στη χαλάρωση του δέρματος, που παρατηρείται λόγω ηλικίας.

Με την επέμβαση επιτυγχάνεται η αφαίρεση της περίσσιας του δέρματος, καθώς και η στήριξη των υπολοίπων ιστών σε μία υψηλότερη θέση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να υιοθετηθούν.Η κάθε τεχνική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, για αυτό και είναι απαραίτητο να προτείνονται και να εφαρμόζονται ανα περίπτωση.